طی مصاحبه با مادر و همسر شهید مهدی علیدوست که در روزنامه جوان منتشر شده، بخشی از زندگی این شهید عزیز بیان شده که در ادامه می خوانید:

آزاده مداری، همسر شهید
چه چیزی در وجود آقا مهدی شما را جذب کرد تا با ایشان زیر یک سقف زندگی کنید؟
من و مهدی با هم نسبت فامیلی داشتیم، اما آن چیزی که مرا جذب کرد، ایمان و نورانیت خاصی بود که باعث شد پاسخم به خواستگاری‌اش مثبت باشد. من و مهدی تنها چهار سال با هم زندگی کردیم و افسوس و صد افسوس که من در این مدت کوتاه خوب نشناختمش. مهربانی و خوبی‌های آقا مهدی آن قدر زیاد بود که همیشه می‌گفتم تو یک فرشته در روی زمین هستی. وقتی هم که عزم رفتن و جهاد و دفاع از حرم کرد موافقت کردم چراکه می‌دانستم او راه درستی را انتخاب می‌کند.