رئیس شورای عالی انجمن‌های جانبازان می‌گوید: آقای مونسان بگوید که در منطقه آزاد کیش، جانبازان دفاع مقدس شهروند درجه چند محسوب می‌شوند که او چنین برخوردی با جانبازان داشته و حاضر به ملاقات با آنان نشده است؟

656

سرویس اجتماعی شهدای ایران: روز شنبه 30 بهمن ماه 95 حدود 90 نفر از جانبازان 70 درصد قطع نخاع، قطع دوپا، نابینا و قطع عضو که برای انجام ورزش‌های مختلف مخصوص این دسته از جانبازان عضو باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار تهران هستند، جهت شرکت در یک اردوی ورزشی وارد جزیره کیش شدند. گذشته از آن که در زمان ورود این گروه از جانبازان به جزیره کیش، آن‌ها با استقبال سرد و بی‌تفاوت مدیران منطقه قرار گرفتند، در جریان رسیدگی‌های اداری که نیاز به تعامل مدیران منطقه دارد نیز با برخوردهای نامناسب و دور از شأن ایثارگران هشت سال دفاع مقدس مواجه شدند.